C standard library :: stdio

BUFSIZ • EOF • FILENAME_MAX • L_ctermid • L_cuserid • L_tmpnam • P_tmpdir • NULL • SEEK_CUR • SEEK_END • SEEK_SET • stderr • stdinstdout • TMP_MAX • _IOFBF • _IOLBF • _IONBF

FILE • fpos_t • size_t • va_list

asprintf • clearerr • clearerr_unlocked • ctermidcuseriddprintffclose • fcloseall • fdopen • feof • ferror • ferror_unlocked • fflush • fflush_unlocked • fgetc • fgetc_unlocked • fgetpos • fgets • fgets_unlocked • fileno • fileno_unlocked • flockfile • fmemopen • fopen • fopencookie • fprintffputc • fputc_unlocked • fputs • fputs_unlocked • fread • fread_unlocked • freopen • fscanf • fsetpos • fseek • ftell • ftrylockfile • funlockfile • fwrite • fwrite_unlocked • getdelim • getcgetchar • getchar_unlocked • getc_unlocked • getline • gets • getw • open_memstream • pclose • perror • popen • printfputc • putchar • putchar_unlocked • putc_unlocked • puts • putw • remove • rename • rewind • scanf • setbuf • setvbuf • sprintfsnprintfsscanf • tmpfile • tmpnam • vasprintf • ungetc • vdprintf • vfprintf • vfscanf • vprintfvsnprintfvsprintf • vscanf • vsscanf • __asprintf • __getdelim


#include <stdio.h>

Standard library (bibliotek) for input og output. Der er medtaget dele som muligvis kun findes i gcc (GNU C Compiler) distributionen.

Macro

Navn Beskrivelse
BUFSIZ Størrelsen på <stdio.h> buffere
EOF End-Of-File retur værdi.
FILENAME_MAX Max. størrelse i bytes på det længste filename streng som garanteres kan bruges.
FOPEN_MAX Max. antal filer der garanteres at kunne være åbnet på samme tid.
L_ctermid Max. længde til buffer krævet til ctermid()
L_cuserid Max. længde til buffer krævet til cuserid()
L_tmpnam Max. tegn til tmpnam() output.
NULL Null-pointer.
P_tmpdir Normal prefix til filnavne for tmpnam().
SEEK_CUR Søg relativt til aktuel position
SEEK_END Søg relativ til enden af filen
SEEK_SET Søg relativ til starten af filen
stderr Standard error output stream
stdin Standard input output stream
stdout Standard output output stream
TMP_MAX Min. antal unikke filnavne der kan genereres af tmpnam(). Maximun antal gange en applikation pålideligt kan kalde tmpnam(). TMP_MAX er >= 10.000
_IOFBF Input/output fuldt bufferet.
_IOLBF Input/output linie bufferet.
_IONBF Input/output ikke bufferet.

Type

Navn Beskrivelse
FILE En structure der indeholder informationer om en fil.
fpos_t Type med informationer nødvendig til at specificere en position i en fil.
size_t Type af positivt heltal som resultat af sizeof (defineret i <stddef.h>).
va_list Type der definerer et variabelt antal parametre til funktioner f.eks. til printf() (defineret i <stdarg.h>).

Function

Navn Beskrivelse
int asprintf (char **ptr, const char *fmt, ...) Skriv formateret output til en streng og alloker plads til den med malloc(). Returner adressen i *ptr.
void clearerr (FILE *stream) Nulstil EOF og filfejl i stream.
void clearerr_unlocked (FILE *stream) Nulstil EOF og filfejl i stream, hvor lock ikke er nødvendig.
char *ctermid (char *s) Returner navnet på terminalen der har kontrollen. [POSIX]
char *cuserid (char *s) Returner navnet på brugeren der logget ind på terminalen der har kontrollen. [XOPEN]
int dprintf (int fd, const char *fmt, ...) Skriv formateret output til en file descriptor fd.
int fclose (FILE *stream) Luk stream.
int fcloseall (void) Luk alle streams.
FILE *fdopen (int fd, const char *modes) Kreér en ny stream som refererer til en eksisterende file descriptor.
int feof (FILE *stream) Returner EOF tilstanden i stream.
int feof_unlocked (FILE *stream) Returner EOF tilstanden i stream, hvor lock ikke er nødvendig.
int ferror (FILE *stream) Returner fejlstatus i stream.
int ferror_unlocked (FILE *stream) Returner fejlstatus i stream, hvor lock ikke er nødvendig.
int fflush (FILE *stream) Skriv bufferede data fra stream eller alle, hvis stream er NULL.
int fflush_unlocked (FILE *stream) Hurtigere version af flush() hvor lock ikke er krævet.
int fgetc (FILE *stream) Læs et tegn fra stream.
int fgetc_unlocked (FILE *stream) Hurtigere version af fgetc() når lock ikke er nødvendig.
int fgetpos (FILE *stream, fpos_t *pos) Returner position i stream.
char *fgets (char *s, int n, FILE *stream) Læs en newline-termineret streng fra stream til s begrænset til max. n tegn.
char *fgets_unlocked (char *s, int n,
FILE *stream)
Samme som fgets() uden lock.
int fileno (FILE *stream) Returner system file descriptor for stream.
int fileno_unlocked (FILE *stream) Returner system file descriptor for stream, hvor lock ikke er nødvendig..
void flockfile (FILE *stream) Få ejerskab til stream. [POSIX,MISC]
FILE *fmemopen (void *s, size_t len, const char *modes) Kreér en ny stream som bruger memory i stedet for disk.
FILE *fopen (const char *filename, const char *modes) Åbn en fil og kreér en stream for den.
FILE *fopencookie (void *magic_cookie, const char *modes, _IO_cookie_io_functions_t io_funcs) Kréer en stream som refererer til en given magic cookie og bruger funktionen for input/output.
int fprintf (FILE *stream, const char *format, ...) Skriv formateret output til stream.
int fputc (int c, FILE *stream) Skriv et tegn til stream.
int fputc_unlocked (int c, FILE *stream) Hurtigere version af fputc() når lock ikke er nødvendig.
int fputs (const char *s, FILE *stream) Skriv en streng s til stream.
int fputs_unlocked (const char *s, FILE *stream) Skriv en streng s til stream uden lock.
size_t fread (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream) Læs portioner af data fra stream.
size_t fread_unlocked (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream) Læs portioner af data fra stream uden lock.
FILE *freopen (const char *filename, const char *modes, FILE *stream) Åbn en fil og erstat en eksisterende stream med den.
int fscanf (FILE *stream, const char *format, ...) Læs formateret input fra stream.
int fsetpos (FILE *stream, const fpos_t *pos) Sæt position i stream.
int fseek (FILE *stream, long int off, int whence) Søg til en bestem position i stream.
long int ftell (FILE *stream) Returner aktuel position i stream.
int ftrylockfile (FILE *stream) Forsøg at få ejerskab til stream. [POSIX,MISC]
void funlockfile (FILE *stream) Frigør ejerskab til stream. [POSIX,MISC]
size_t fwrite (const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *s) Skriv portioner af data til stream s.
size_t fwrite_unlocked (const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream) Skriv portioner af data til stream uden lock.
_IO_ssize_t getdelim (char **lineptr,
size_t *n, int delimiter, FILE *stream)
Læs til og med delimiter fra stream og gem strengen i *lineptr (og null-terminer den). *lineptr er en pointer returneret fra malloc() (eller NULL) som peger til *n tegn's plads. Den bliver reallokeret ved behov. Returner antal tegn læst (minus null-terminatoren), eller -1 ved fejl eller EOF. [GNU]
int getc (FILE *stream) Læs et tegn fra stream.
int getchar (void) Læs et tegn fra stdin.
int getchar_unlocked (void) Læs et tegn fra stdin unlocked. (defineret in POSIX.1:1996)
int getc_unlocked (FILE *stream) Læs et tegn fra stream unlocked. (defineret in POSIX.1:1996)
_IO_ssize_t getline (char **lineptr, size_t *n, FILE *stream) Samme som getdelim() men læser kun til newline.
char *gets (char *s) Læs en newline-termineret streng fra stdin.
int getw (FILE *stream) Læs en word (int) fra stream.
FILE *open_memstream (char **bufloc,
size_t *sizeloc)
Åbn en stream som skriver til en malloc'd buffer som expanderes ved behov. *bufloc og *sizeloc opdateres med bufferens placering og antallet af tegn skrives ved fflush() eller fclose().
int pclose (FILE *stream) Luk stream åbnet med popen og returner status til forgængeren.
void perror (const char *s) Print en meddelse der beskriver betydningen af værdien errno.
FILE *popen (const char *command, const char *modes) Kreér en stream til en pipe der kører en given kommando.
int printf (const char *format, ...) Skriv formateret output til stdout.
int putc (int c, FILE *stream) Skriv et tegn c til stream.
int putchar (int c) Skriv et tegn c til stdout.
int putchar_unlocked (int c) Skriv et tegn c til stdout. (defineret in POSIX.1:1996)
int putc_unlocked (int c, FILE *stream) Skriv et tegn c til stream uden lock.. (defineret in POSIX.1:1996)
int puts (const char *s) Skriv en streng og newline til stdout.
int putw (int w, FILE *stream) Skriv en word (int) til stream.
int remove (const char *filename) Slet fil filename.
int rename (const char *old, const char *new) Omdøb fil *old til *new.
void rewind (FILE *stream) Sæt position til starten af stream.
int scanf (const char *format, ...) Læs formateret input fra stdio.
void setbuf (FILE *stream, char *buf) Hvis buf er NULL bruger stream ingen buffer.
Ellers lad den bruge buffer buf med størrelsen BUFSIZ.
int setvbuf (FILE *stream, char *buf, int modes, size_t n) Lad stream anvende bufferet tilstand angivet ved modes.
Hvis buf ikke er NULL brug n bytes til bufferen,
ellers allokér en intern buffer på n bytes.
int sprintf (char *s, const char *format, ...) Skriv formateret output til s.
int snprintf (char *s, size_t maxlen, const char *format, ...) Skriv formateret output til s med maks. maxlen antal tegn.
int sscanf (const char *s, const char *format, ...) Læs formateret input fra s.
FILE *tmpfile (void) Kreér en temporær fil og åbn den for læsning/skrivning.
char *tmpnam (char *s) Generer et temporær filnavn.
int vasprintf (char **ptr, const char *f, va_list arg) Skriv formateret output til en streng dynamisk allokeret med malloc().
Gem adressen på strengen i *ptr.
int ungetc (int c, FILE *stream) Put et tegn tilbage i bufferen.
int vdprintf (int fd, const char *fmt, va_list arg) Skriv formateret output til en file descriptor fd.
int vfprintf (FILE *s, const char *format, va_list arg) Skriv formateret output til s fra parameter-list arg.
int vfscanf (FILE *s, const char *format, va_list arg) Læs formateret input fra s til parameter-list arg.
int vprintf (const char *format, va_list arg) Skriv formateret output til stdout fra parameter-list arg.
int vsnprintf (char *s, size_t maxlen, const char *format, va_list arg) Skriv formateret output til s fra parameter-list arg. Maximum antal tegn bestemmes af maxlen.
int vsprintf (char *s, const char *format, va_list arg) Skriv formateret output til s fra parameter-list arg.
int vscanf (const char *format, va_list arg) Læs formateret input fra stdin til parameter-list arg.
int vsscanf (const char *s, const char *format, va_list arg) Læs formateret input fra s til parameter-list arg.
int __asprintf (char **ptr, const char *fmt, ...) Skriv formateret output til en streng dynamisk allokeret med malloc().
Gem adressen på strengen i *ptr.
_IO_ssize_t __getdelim (char **lineptr, size_t *n, int delimiter, FILE *stream) Læs til og med delimiter fra stream og gem strengen i *lineptr (og null-terminer den). *lineptr er en pointer returneret fra malloc() (eller NULL) som peger til *n tegn's plads. Den bliver reallokeret ved behov. Returner antal tegn læst (minus null-terminatoren), eller -1 ved fejl eller EOF. [GNU]

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Det eneste sted, hvor anerkendelse kommer før arbejde, er i ordbogen.

AnonymProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.