Helpdesk

Definition på ord og termer.

Termer
Helpdesk, supportcenter, brugersupport, associerede, supportere, brugersupport, kunder, brugere, tilkald, hændelser og problem.

Definition på en Helpdesk

Vi vil definere en Helpdesk som en formel organisation som yder support funktioner til brugere af firmaets produkter, service eller teknologi. Lad os bryde det ned i sætninger og analysere.

En formel organisation som yder support funktioner ... Dette kan være reaktiv ved at sidde og vente på at nogen ringer på telefonen eller proaktiv, ved at søge veje til at gøre brugere mere produktive og effektive i deres job. Support kan være reparere ødelagt udstyr, træning af brugere i metoder for anvendelse af systemer og sørge for at udstyr er til stede og fungerer optimalt hver dag.

til brugere af firmaets produkter, service eller teknologi ... Brugere (kunder) er dem der tilkalder for at få den hjælp du kan yde. Produkter, service eller teknologi er det brugere behøver hjælp til. Det kan være produkter dit firma producerer og sælger eller det kan være udstyr din serviceorganisation vedligeholder og reparerer.

Helpdesk, supportcenter og brugersupport

Helpdesk er et ord for det som også kunne kaldes supportcenter, kundeservice, brugersupport, teknisk support, hot-line eller kompetencecenter m.v. Både ordet support og hot-line har karakter af reaktiv, men en velfungerende service-afdeling behøver ikke at være reaktiv, kan lige vel være proaktiv.

Associerede, Supportere og Ansatte

I lang tid har det været sådan, hvis du arbejdede i en virksomhed blev du betragtet som en ansat . På det seneste har vi set en tendens imod en favorisering af associeret. I moderne ledelseskultur giver det mere en fornemmelse for at være en del af den store helhed. Vi vil bruge termen associeret og supporter i stedet for ansat . Vi skelner mellem disse ved at bruge associeret for alle i firmaet og supporter når vi refererer til en persons rolle/funktion i eller indenfor en Helpdesk.

Kunder, Brugere og tilkald

Vi vil bruge disse termer for når vi referer til personer udenfor Helpdesk som behøver service. Termen kunder angiver en gruppe af personer som behøver ekstra omsorg og ordet kunde skal give dig en følelse af mere engagement til at hjælpe med deres problemer. Brugere er måske den mere præcise term fordi de bruger dit produkt, men det fremmer ikke din "jeg kærer for" følelse hos en supporter i en Helpdesk. Tilkald: Kunder kan ringe dig op, de kan gå op til dit skrivebord eller e-mail'e dig et spørgsmål. Pointen er, de har gjort et tilkald, fordi de behøver din hjælp.

Tilkald, Hændelser og Problem

Hvad er forskellen på disse termer? Et tilkald er en hvilken som helst kontakt med Helpdesken. Den er ikke kun begrænset til telefonsnak, men kan være sms, e-mail, fax, Internet chat, voice mail m.m. En hændelse er det sammentræf af omstændigheder, der gør at tilkalderen erkender situationen som noget der kræver support. Et problem er årsagen til både hændelse og tilkald dog kan et problem godt eksistere uden det udløser hændelser og/eller tilkald.

Vejledning Internetteknologier Informationer om forskellige teknologier til internettet. CMS og søgemaskiner Info. om Content Management Systemer og faldgrupper i CMS i forhold til søgemaskiner.
Ressourcer pdf-formater download Mange websteder tilbyder information, brochure, bøger mm. i det anderkendte pdf-format.
For at kunne læse formatet kræves at Acrobat Reader er installeret. Programmet kan hentes gratis

How to Manage the IT Helpdesk Dette er en velskrevet bog med meget gode anvisninger på at køre en effektiv helpdesk. Produkter Bookingsystem System for reservation af lokaler, udstyr, personale. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag.
Citat Der er tre veje til at miste alt på: Kvinder, spil og konsulenter. Den behageligste er kvinder. Den hurtigste er spil. Den sikreste er konsulenter.

George Pompidou

Professionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.